Michal
křeček džungalský
*   .08.2007
+ 02.09.2009
Nezemřel jsem, neboť vím, že budu žít stále v srdcích těch, kteří mne milovali.