Aiwin Miracle z Jarensjaru - Aiwinek
clumber spaniel
* 10.10.2001
+ 27.04.2009
Byl jsi miláček, který nikdy nezarmoutil, o život si se rval, ale bylo to silnější - odešel si nám - díky za všechnu radost a štěstí, které si přinesl do našeho života. Stále nám chybíš a nic tě nenahradí.
Vzpomínáme na tebe.

Vzpomíná: Celá rodina RAJ i s Darinkou